តោះបងប្អូនអាចសិក្សារតម្លៃដីនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5នេះបានទំហំ40*90ចាក់ដីស្អាតប្លង់រឹងស្…


តោះបងប្អូនអាចសិក្សារតម្លៃដីនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5នេះបានទំហំ40*90ចាក់ដីស្អាតប្លង់រឹងស្ថិតក្នុងគីឡូម៉ែត្រ 139_140
ដែលស្ថិតក្នុងភូមិ ថ្គោលតូច ឃុំអន្សាចំបក់ ស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់
ទីតាំងល្អប្រជុុំជនអាចបើកជាការ៉ាស់សាំងរឺអាហាដ្ឋានបានបងប្អូន
តម្លៃ125000$ចចារ
តម្លៃលក់115000$តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនតម្លៃលក់តែក្នុងខែ12តែប៉ុណ្ណ៉អាចសិក្សាតម្លៃបាន
ចាប់អារម្មណ៍☎️098858387/092399068

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *