ឱកាស​ល្អ​បានមកដល់ហេីយ! គម្រោងដីលំនៅឋានថ្មីផ្លូវជាតិ𝟲𝗔 ជាប់ស្ដេចវិមាន បើកលក់ថ្…

ឱកាស​ល្អ​បានមកដល់ហេីយ!
គម្រោងដីលំនៅឋានថ្មីផ្លូវជាតិ𝟲𝗔 ជាប់ស្ដេចវិមាន
បើកលក់ថ្ងៃទី𝟭𝟭/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟮
ទំហំ៖
ខ្នាតវីឡា𝟮𝟬𝘅𝟯𝟬𝗺តម្លៃ 𝟱𝟴𝟬𝟬𝟬$
ខ្នាតផ្ទះល្វែង 𝟱𝘅𝟮𝟬𝗺តម្លៃ 𝟭𝟬𝟬𝟬𝟬$
𝟰.𝟮𝘅𝟭𝟳𝗺តម្លៃ 𝟳𝟱𝟬𝟬$
☎️ការិយាល័យលក់:
070388993/012311454/0884156555
តេលេក្រាម: https://t.me/Sovannarith9999
Good opportunity has arrived!
New residential land project, National Road 6A, next to King Vimean.
OPEN FOR SALE 11/12/2020
Size:
Villa size 20x30m price 58000$
Flat size 5x20m price 10000$
4.2x17m price 7500$
☎️ Sales Office:
070388993/012311454/0884156555
Telegram: https://t.me/Sovannarith9999Translated from Khmer

May be an image of text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *